Byg oplevelser ind i boligbyggeriet

Hvad sker der, når oplevelsesarkitektur inddrages i boligbyggeriet?

Så får du engagerede beboere, der værner om hinanden og deres byggeri. Oplevelsesdesign i boligbyggeriet skaber helt enkelt et bæredygtigt byggeri, der i ordets brede forstand skaber forbedret livskvalitet for beboerne.  

Læs nedenfor hvordan jeg synes, at BIG ikke blot har skabt en nytænkende boligform i 8tallet men oplevelsesarkitektur i verdensklasse.  
Tilsæt oplevelser og mennesker!

8tallet-experienceorestad


Bjerge på Amager
På Amager findes et stort bjerg, hvor du kan cykle hele vejen op på toppen og stille cyklen i din forhave. Det hørte jeg et rygte om i 2010 og rygtet talte sandt.
Det store bjerg hedder 8tallet og er for længst røget på top 20 listen over de mest googlede arkitekturværker på archdaily.com, der er en af de ledende arkitekturwebsites for arkitekter og designere.
 
Jeg flyttede til Ørestad Syd et år efter, og talte en sommerdag ikke mindre end syv turistbusser, der i løbet af dagen parkerede ved 8tallet, steg ud og begav sig på vandring op på det forunderlige 8tallet. 
 
Det fik mig til at tænke over, hvad det er, 8tallet egentlig kan som bolig, som ny form og som ny boligform. Efter mange observationer af byggeriet og adskillige foredrag om byggeriet, fortæller jeg i dag, som selvstændig Performance Designer og foredragsholder, om hvordan Bjarke Ingels Group her har opereret med værdier fra oplevelsesarkitekturen og eksperimenteret med, hvad der sker, når disse integreres i boligbyggeriet.
 
Hvad er oplevelsesarkitektur?
Oplevelser defineres, ifølge B. Joseph Pine og James H. Gilmore, der ofte betragtes som oplevelsesøkonomiens fædre, som: “Begivenheder der engagerer mennesker på en personlig måde.”
 
Eksempler på oplevelsesarkitektur er museér og koncerthuse, som Frank Gehry’s Disney Koncert sal i Los Angeles, Jean NouvelsPhilharmoni i Paris eller BIG’s søfartsmuseum i Helsingør.
 
Det er alle eksempler på oplevelsesdesign i arkitektur, hvor bygningsværkernes udvendige og indvendige formgivning er tænkt som en oplevelse i sig selv og ikke blot som en beholder for oplevelser. Det er en balancegang for arkitekten at arbejde med - for hvordan skaber man rum for, at forskellige udtryksformer kan gå i samspil med hinanden og samtidig stå alene?
 
Oplevelser ind i boligen
Men de formmæssige og æstetiske oplevelser i arkitekturen er ikke kun forbeholdt museet, galleriet eller koncertsalen. Også boligbyggerierne begynder at eksperimentere med oplevelsesformen, som 8tallet i Ørestad. Her har arkitekten forstået at integrere oplevelser i boligbyggeriet formmæssigt, socialt og i det levede hverdagsliv.
 
8tallet tager højde for menneskets basale behov for at sanse sine omgivelser, opleve vind, vejr og naturens kræfter - simple æstetiske oplevelsesparametre. Det er gjort ved at fundere over brugen af det offentlige byrum, nye måder at møde hinanden på i byrummet og i boligen, og så er det gjort ved iagttagelse og inddragelse afomgivelserne. 8tallet har fået lov til at finde sin egen æstetik og stedsspecifikke karakter.


Parkour på 11. Sal
En af de oplevelsesparametre 8tallet har, er muligheden for at bruge byggeriet som en fysisk udfoldelsesplads.

8tallet har et 1,6 kilometer langt snoet stisystem, trappeforløb, der når helt til himmels,  ’slæderamper’ og yogaterrasser og bliver sådan en fysisk udfoldelsesplads i bedste parkourstil. Det er bygningens stier, gelændre, pladser, kanter, forhøjninger og bakker, der skaber rummet for din egen personlige træningsplads.
En træningsplads, hvor dine fysiske udskejelser måske stimuleres af de åbne og æstetiske rum, og hvor du bliver udfordret af bygningens arkitektur til at udfordre din egen krop.
Det er for kedeligt at placere et løbebånd med touchscreen og en stepmaskine i en mørk, fugtig kælder, når man hedder Bjarke Ingels.
 
Det kollektive og plads til opdagelse
Et andet oplevelsesaspekt i 8tallet er den kollektive tankegang. Bygningen har fleksible fællesrum, fælles mødepladser - både inde som ude, behagelige og lyse ‘offentlige’ stier og mulighed for at snakke over hækken.
 
8tallets italiensk inspirerede bjerglandskab skaber forudsætningerne for, at kunne mødes og skabe sociale fællesskaber, netværk samt en deleøkonomi, hvis du ønsker det. Men det er ikke en tvungen kollektivitet, hvor du skal spise spaghetti-kødsovs med naboerne hver aften og organisere fælles opvask. Som 8tals’ beboer kan du til- eller fravælge, hvornår du vil være en del af det sociale fællesskab, og hvornår du vil være privatperson i din egen bolig.
 
Valget af det italienske bjerglandskab som inspiration til 8tallet giver desuden mulighed for, at beboerne kan gå på opdagelse i bygningens mange mellemrum, pladser, gårdrum og mere skjulte kringelkroge. Hver gang man kommer rundt om et hjørne, så ved man ikke helt, hvad der venter en. Det kan være en lille plads, en ny gade, en uventet udsigt, et fællesrum, grønne byhaver eller en legeplads.
 
8tallet har åbne, brede og smukke gadeforløb, byrum og udsigter, der venter på dig. De lyse, åbne og æstetiske gader og mødepladser medvirker til en fornemmelse af tryghed. Det er et oplevelsesaspekt i 8tallet, der er med til at skabe foranderlighed og spænding, fordi måske kan du opdage nye rum, andre vinkler af byggeriet og muligheder for ophold i dit eget byggeri.
 
I 8tallet er det nærmest funktionen, der må følge formen og ikke den omvendte funktionalistiske tankegang, hvor det er formen der følger funktionen.
8tallet bliver en genopdagelse af det æstetiske og det sanselige i boligbyggeriet - en oplevelse i sig selv.

BIG har i mine øjne formået at skabe et bygningsværk og et miljø, hvor beboerne kan være medskabende for deres eget liv og dagligdag. De arkitektoniske rammer giver mulighed for dette igennem det formmæssige, det sociale og det kulturelle oplevelsesaspekt. Det er de integrerede oplevelser, der engagerer beboerne personligt i 8tallet og i hinanden,  og det skaber et bæredygtigt byggeri.
 
Artikel af Mira Margaritha Cordsen, Experience Ørestad
Oktober 2015