Street art ture i Ørestad City maj 2013

Oplev hvordan street art er katalysator for byudvikling i Ørestad.Kan street art og kunst i Ørestad hjælpe byplanlæggere og arkitekter til at markere Ørestads iboende kvaliteter og atmosfærer?

Det sætter lokalguide Mira Margaritha Cordsen fra Experience Ørestad  fokus på d. 11., 18. og 21 maj kl. 13.00 - 15.00, hvor du kan komme på street art tur i Ørestad City.

Dato og tidspunkt: D. 11,. 18. og 21. maj kl. 13.00 - 15.00 Mødested: Bellacenter Metrostation Tilmeldning: mira@experienceorestad.dk Pris: 50 kr. inkl. kaffe og te

Grafik: Elisabeth Victoria Friis

Street art kan være en måde  til at udpege et byrums iboende kvaliteter og udviklingsmuligheder. Gadekunstnerens udtryk i byrummet kan være interessemanifestationer eller blot et visuelt udtryk, der bygger på gadekunstnerens øje for og observation af et byrum, samt de hverdagserfaringer gadekunstneren gør i byens rum.  Kan disse erfaringer og observationer bruges i forhold til at opdage nye rum i byen eller udvikle eksisterende, så de fungerer endnu bedre eller på nye måder? Street art er blevet et anerkendt udtryk og redskab til udvikling af det urbane rum. Arkitekter og byplanlæggere bruger street art til at udsmykke områder, facader og bygninger og tillægge disse værdi. Gadekunstneren behøver ikke længere at arbejde i det skjulte, men ’bliver inviteret indenfor’ til at deltage i byplanlægningsprocessen og bliver hyret til at skabe værker i gadebilledet.

 Street art som pejlemærke for udvikling af Ørestads urbane rum. I Ørestad kom gadekunsten før mennesker. Det har givet beboerne i Ørestad faste pejlemærker i form af bl.a. kunst installationer, der markerer de enkelte bydele, og giver disse identitet. Mange af de prisvindende byggerier i Ørestad, eksempelvis Bjerget, benytter sig desuden af street art som æstetisk virkemiddel i udsmykningen af synlige men også mere gemte facader. Nu brander Ørestad sig på ny igennem street art, når den spanske streetartist Hyuro skal skabe værket In/between på Bellacentrets 271 meter lange væg. På turen vil vi eventuelt tale med Hyuro om hendes værk i proces og om værkets betydning for pågældende byrum. Børnekulturhuset BIBIANA Danmark, der har til huse i BIG’s Bjerget, arbejder også med at sætte deres præg på Ørestad igennem kunsten. Bibiana ønsker at bringe den bedste illustrationskunst til Ørestad og Danmark, samt udvikle udstillings- og undervisningskoncepter til børn. Bibiana tager udgangspunkt i det urbane miljø i Ørestad og bruger bl.a. gaderummet som platform for deres aktiviteter. Det første bylivsprojekt, der er under udvikling, hedder “Metro til Metro” og indeholder en række 24/7 udstillings- og undervisningsinstallationer, der kunne være med til at transformere strækningen i det urbane rum mellem Bellacenter Metrostation og Ørestad Metrostation - også kendt som Sivegaden.

På turen vil vi også se udstillingen “Væggen” på Ørestad Bibliotek, som ArtRebels har kurateret. “Væggen” er et uddrag af de 140 projektforslag, som den internationale street art konkurrence om skabe et værk til den 271 meter lange Bellacentervæg resulterede i. Konkurrencen var faciliteret af ArtRebels.

Turen vil også give deltagerne viden om eksisterende kunstværker i byen, og deltagerne får mulighed for at gå på opdagelse i mellemrum og kringelkroge i Ørestad City. Undervejs på turen kigger vi på skjulte budskaber og stencils i bybilledet og turen inkluderer kaffe eller te, som vi nyder på “Øerne”  - Ørestads nyeste opholds - og legerum under metroen.

Kom med og oplev Ørestad City med street art briller!

Street art turene er udviklet af cand.comm i Performance Design Mira Margaritha Cordsen og MAA arkitekt Elisabeth Victoria Friis.