Når du hyrer mig som kulturel projektleder, kan du forvente at:

  • Jeg skaber holdbare aktørnetværk, hvor aktørerne tager medejerskab og engagerer sig på tværs.
  • Jeg sikrer, at i får sat en klar målsætning for jeres projekt ud fra ressourcer, tidsramme og økonomi.
  • Jeg skaber overblik over processen, så der kommer ro omkring milepæle, handleplaner og konkrete gøremål. Jeg sørger for løbende opfølgning, status og afsluttende evaluering.
  • Jeg formulerer visionære projekt- og konceptbeskrivelser, der holder og brænder igennem, også når pengene til dit projekt skal søges.
  • Jeg laver solide samarbejdsaftaler og sponsoraftaler.
  • Jeg giver sparring på kunstneriske udtryk særligt indenfor: Stedsspecifikke performances med gadebilledet som scene, arkitektur og byrum, samtidskunst, opsætning af udstillinger, streetart, teater, publikumsudvikling, tur-design og oplevelsesresearch.
  • Jeg skaber synlighed omkring dit projekt og udarbejder, evt. i samarbejde med jeres kommunikationsmedarbejder, en klar kommunikationsplan. 
  • Jeg bruger min erfaring som foredragsholder, til at få budskaber klart og overbevisende frem til interessenter, ønskede samarbejdspartnere, presse mv.

"Mira har altid overblikket - fra de store strategiske linjer, over budget og planlægning, til kommunikation med de enkelte aktører. Vigtigst er hendes særlige forståelse for at maksimere den værdi, som kulturelle tilbud og events skaber for brugerne”. Simon Nathanael Madsen, GFS Ørestad, partner ved ØX14.

Det er en stor tilfredsstillelse for mig at skabe netværk og samarbejder på tværs. Jeg bliver glad af at møde mennesker, der ligesom jeg brænder for sit arbejde. Det giver mig god inspiration og motivation, at være sammen med mennesker, der fortæller,  hvordan de med deres drivkræft får projekter til at ske!

 

Jeg har erfaring som projektleder og projektkoordinator fra:

Ørestad Kulturdage, projektleder 2014 og 2015

Experience Ørestad, Stifter og projektleder, 2012

Ørescenen, projektkoordinator 2010.

Assitej Danmark – international børneteaterorganisation, sekretariatsleder 2011.