FOREDRAG: BYEN SOM SCENE - HVORDAN KAN KUNST OG PERFORMANCE SKABE LIV OG DYNAMIK I BYENS RUM?

Værket "Inbetween" af street artist Hyuro, 2013 Ørestad 

Værket "Inbetween" af street artist Hyuro, 2013 Ørestad 

Miras foredrag om Byen som Scene er et nytænkende syn på de byrum, som du troede du kendte. Hvem skal have adgang til byen, hvordan påvirkes vi af byens facader og hvad er den seneste viden om byudviklingens brug af kunst og kulturprojekter - det er bare nogle af de emner, som Mira løfter sløret for og kickstarter deltagernes refleksionener omkring. Anbefalelsesværdigt!” Johan Fournaise, cand.mag. i kulturformidling

BYEN SOM SCENE  
- Hvordan kan kunst og performance skabe liv og dynamik i byens rum?

Storbyer bliver i disse år oversvømmet med kunst- og kulturprojekter, der befinder sig i et spændende tværfagligt felt mellem offentlig kunst, landskabsdesign, urbanisme  og pop-up arkitektur. Kunstnere og performere anvender steder, pladser og rum som scene for kulturelle projekter. Samtidig ser vi en tendens til, at den strategiske byplanlægning gør mere brug af kunstneriske virkemidler og nye samarbejder mellem byplanlæggere,  kunstnere og lokale beboere.

Cand.comm i Performance Design og foredragsholder Mira M. Cordsen vil igennem en række Ørestad’ske og københavnske cases eksemplificere, hvordan kunst og performance i dag bruges aktivt i den kulturelle byudvikling. Efter foredraget lægges op til debat af “Byen som scene”.

Foredraget tager udgangspunkt i tre hovedcases:

1. Værket “Inbetween" af street artist Hyuro i Ørestad. Jeg ser på street art som strategisk byudviklingsredskab.

2. Teaterforestillingen "En Landsby På Højkant, der foregår på Peder Lykke Centret i Urbanplanen. Forestillingen af teatergruppen FAMILIEN Stiller spørgsmålet: "Er der plads til alle i byerne"?

3. Byrummet som undtagelsestilstand: Om den festival kultur, der er rullet indover København de seneste ti år samt urban farming tendenserne i byerne. Hvad bidrager denne 'grønne bølge' med i byrummet?

 

MÅLGRUPPE: Foredraget henvender sig til virksomheder, kommuner, foreninger og læreanstalter, der arbejder med kulturel byudvikling, performance design, byplanlægning samt generelt interesserer sig for kunst og kultur. 

FAKTA:
Foredraget kræver projektor.
Varighed: 1 time
Pris: 6000 kr. ( Prisen er fritaget for moms. Ved transporttid over 1 time påregnes en kilometertakst på 10 kr pr. km.) 
Max antal deltagere: 50 personer ( over 50 personer pålægges et tillæg)

FOREDRAGSRÆKKE: Foredragene "Det gode byrum", "Byen som scene", "Grønne fællesskaber i byen", "Alternative boligformer i byen", samt "Bygningsværker af Bjarke Ingels Group" kan arrangeres som en samlet foredragsrække til i alt: 28.000 kr. 

Book ved at udfylde nedenstående kontaktformular med forespørgsel på pågældende foredrag. Du kan også ringe på tlf. + 45 51 23 74 38 eller skrive til Mira M. Cordsen på mira@experienceorestad.dk

Navn *
Navn