FOREDRAG: DET GODE BYRUM

Øerne i Ørestad City. Gruppe på tur med Experience Ørestad. Foto: Søren Vestermark

Øerne i Ørestad City. Gruppe på tur med Experience Ørestad. Foto: Søren Vestermark

FOREDRAG: DET GODE BYRUM

Behovet for rekreative og velfungerende byrum stiger i takt med, at flere vælger at blive boende i byerne - indbyggertallet i København stiger med ca. 900 borgere månedligt. 
Det sætter krav til og udfordrer det offentlige byrum, da det skal rumme flere mennesker. 
Det skaber et behov for, at vi kan møde hinanden og interagere i det offentlige rum på nye måder. Samtidig skabes midlertidige byrum i flæng for at skabe liv i overskudslandskaber og områder, der skal byfornyes. Men de midlertidige byrum får sjældent lov at blive permanente.

Foredraget “Det gode byrum” diskuterer, hvordan det gode byrum skabes, og hvilke krav byrummet i dag skal leve op til. Har byrummets rolle ændret sig, og hvordan udnytter vi det bedst muligt?

MÅLGRUPPE: Foredraget henvender sig til virksomheder, forvaltninger og skoler, der arbejder med eller interesserer sig for det offentlige byrum, place-making, stedsspecificitet,  æstetiske- og oplevelsesorienterede rum og processer samt metoder til at udnytte og udvikle byrummet optimalt.

FAKTA
Foredraget kræver projektor.
Varighed: 1 time
Pris: 6000 kr. ( Prisen er fritaget for moms. Ved transporttid over 1 time påregnes en kilometertakst på 10 kr pr. km. ) 
Max antal deltagere: 50 personer ( over 50 personer pålægges et tillæg)

FOREDRAGSRÆKKE: Foredragene "Det gode byrum", "Byen som scene", "Grønne fællesskaber i byen", "Alternative boligformer i byen", samt "Bygningsværker af Bjarke Ingels Group" kan arrangeres som en samlet foredragsrække til i alt: 28.000 kr.

Book ved at udfylde nedenstående kontaktformular med forespørgsel på pågældende foredrag. Du kan også ringe på tlf. + 45 51 23 74 38 eller skrive til Mira M. Cordsen på mira@experienceorestad.dk

Navn *
Navn